اویلین آرکوئته

پروفایل هنرمند

  • اویلین آرکوئته

    اویلین آرکوئته46 اثر

    اویلین آرکوئته هنرمند کانادایی، بعد از تحصیل هنرهای تجسمی شروع به تصویرگری کرد. وی که در چندین خانه نشر فعال است ، در مجموعهٔ هIt's Growing Around Me and Cine-Fauna که توسط itionsditions Michel Quintin منتشر شده همکاری کرده است. او مدیر هنری ، نقاش طبیعت و کاریکاتوریست است و به خاطر مجموعه تلویزیونی آرتور برندهٔ دو جایزه امی شد. اویلین تجربه زیادی در تصویرگری کسب کرده است. او همچنین برای انتشارات و تولید فیلم و شرکت های تولید کننده محصولات فرعی کار کرده است. وی بیش از 30 سال تجربه به عنوان هنرمند ، تصویرگر ، نقاش صحنه در فیلم انیمیشن ، نقاش و دکوراتور و کارگردان هنری دارد. او بیش از هر چیز در زمینه طراحی تصاویر كتاب كودك ، كتابهای درسی ، پوسترها و کارتهای تبریک تخصص دارد. او همچنین در رشتهٔ فیلمبرداری به عنوان نقاش صحنه، نقاش و تصویرگر فعالیت داشته است.

اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته
اویلین آرکوئته