مایا فیداوی

پروفایل هنرمند

  • مایا فیداوی

    مایا فیداوی46 اثر

    مایا فیداوی Maya Fidawi هنرمند تصویرساز، در لبنان متولد شد. تحصیلاتش را در رشته هنرهای زیبا در دانشگاه آمریکایی بیروت تکمیل کرد. او به چندین زبان از جمله عربی، انگلیسی، فرانسوی و پرتغالی مسلط است. قبل از شروع کار خود به عنوان تصویرگر کتاب های کودکان، در زمینه های مختلف از جمله طراحی تزئینی، مینیاتور و گرافیک مشغول به کار بود. هنگامی که پروژه طراحی تقویم برای کودکان را پذیرفت، تصمیم گرفت تصویرگر شود. فیداوی اکنون کتاب های متعددی را در داخل و خارج از جهان عرب از جمله لبنان، امارات، اردن، مراکش، ایتالیا، برزیل و نیویورک به تصویر کشیده است. این هنرمند کارگاه های متعدد تصویرسازی حرفه ای را در استانبول، ابوظبی، شارجه، طنجه و بیروت برگزار کرده و جوایز متعددی کسب کرده است.

مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی
مایا فیداوی