النا بازانووا

پروفایل هنرمند

  • النا بازانووا

    النا بازانووا36 اثر

    النا بازانووا Elena Bazanova هنرمند نقاش روسی در لنینگراد به دنیا آمد و از مدرسه هنرهای متوسطه در آکادمی هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد. وی پس از شرکت در کارگاه گرافیک طراحی کتاب با عنوان AA در آکادمی هنرهای زیبای پاخوموف، در سال ۱۹۹۵ به اتحادیه هنرمندان روسیه پیوست و در سال ۱۹۹۶ شروع به تصویرسازی برای نشریات کودکان کرد. در حال حاضر او از اعضای انجمن آبرنگ سن پترزبورگ است و به طور منظم در نمایشگاه های فصلی اتحادیه هنرمندان شرکت می کند و به طور منظم در روسیه و کشورهای انگلیس، آلمان، آمریکا و ایرلند نمایشگاه برگزار می کند. بازانووا علاوه بر برپایی هفت نمایشگاه انفرادی، سابقه شرکت در بیش از پنجاه نمایشگاه گروهی را نیز دارد.

النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا
النا بازانووا