محمود آزادنیا

پروفایل هنرمند

  • محمود آزادنیا

    محمود آزادنیا45 اثر

    متولد۲۱بهمن ۱۳۶۴ – مشهد نقاشی را در سال ۱۳۷۹ زیر نظر پدرم آغاز کردم. نمایشگاه انفرادی در کشور سوئد کاریکاتور ۲۰۱۳، نمایشگاه انفرادی در کشور ایران (مشهد/نگارخانه آرتین) نقاشی ،۲۰۱۳ نمایشگاه انفرادی در کشور ایران (مشهد/نگارخانه اشراق) کاریکاتور ۲۰۱۲، نمایشگاه انفرادی در کشور مالزی ​​ کاریکاتور ۲۰۱۱نمایشگاه انفرادی در کشور پاکستان​​​ کاریکاتور ۲۰۱۰، نمایشگاه انفرادی در کشور پاکستان​ ، بیش از ۴۰ نمایشگاه گروهی در کشورهای ایران/پرتغال /فرانسه/آلمان/لهستان/سوئد/مالزی/پاکستان/ اسپانیا/چین/بلژیک/ایتالیا/ در زمینه کاریکاتور. نقاشی. و تصویرگری

محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا
محمود آزادنیا