کاترینا واسیلیونا بیلوکور

پروفایل هنرمند

  • کاترینا واسیلیونا بیلوکور

    کاترینا واسیلیونا بیلوکور32 اثر

    کاترینا واسیلیونا بیلوکور Kateryna Vasylivna Bilokur بانوی هنرمند اوکراینی متولد سال 1900 بود که در سال 1961 از دنیا رفت. او در کیِف به دنیا آمد. بعد از شروعی ناامیدکننده در ده های 30 و 40 آثارش با موضوع طبیعت شناخته شدند. او هنرمندِ مردمیِ اوکراین نام گرفته است و تصویرش بر سکه های اوکراین نقش بسته است. "کاترینا بیلوکور" هنرمندِ شگفت انگیزی است. اگر شرایط متفاوت بود، ممکن بود او به عنوان یکی از بزرگترین هنرمندان قرن بیستم مورد احترام قرار گیرد. اما چون او در فقر در روستایی دور افتاده و ناشناخته در اوکراین متولد شده بود و تحصیلات رسمی نداشت، تعداد کمی از مردم آثار هنری اش را می شناختند. با وجود این، او در نهایت به عنوان یکی از بزرگترین هنرمندان در اوکراین شناخته شد. "کاترینا" تمایل زیادی برای شروع نقاشی داشت اما برای تهیه لوازم نقاشی پول زیادی لازم بود، بنابراین شروع کرد به استفاده از رنگ های گیاهی که در اطرافش یافت می شد مانند: آب چغندر، انواع توت ها، پیاز، ویبورن، گیاهان و هر چیز دیگری. او در تمام طول شب مشغول کار بود. آثار او صحنه های بسیار زیبا، پر جنب و جوش و رنگارنگ را نشان می دهد که با گل و میوه تزیین شده است. تعدادی از آثار "کاترینا" به اروپا راه یافت و توسط پابلو پیکاسو دیده شد، پیکاسو به طرز شگفت انگیزی آثار وی را مشاهده کرد و او را تحسین کرد.

کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور
کاترینا واسیلیونا بیلوکور