مصطفی شرفی

پروفایل هنرمند

  • مصطفی شرفی

    مصطفی شرفی40 اثر

    مصطفی شرفی Mostafa Sharafi هنرمند نگارگر اهل اراک، متولد سال ۱۳۶۶ است. وی از سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت هنری کرد. در سال ۱۳۹۳ برای اثر "عشق در بیستون" مقام مشترک اول درنهمین دوسالانه ی ملی نگارگری را به دست آورد. در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب موفق به کسب مقام های دوم و اول رشته نگارگری در درهجدهمین جشنواره ی بین المللی هنرهای تجسمی جوانان و نهمین جشنواره ی ملی هنرهای تجسمی امام رضا (ع) شد. شرفی سابقه شرکت درنمایشگاه نهمین و دهمین دوسالانه ی ملی نگارگری را دارد و در سال ۱۳۹۶ درنمایشگاه گروهی شاهنامه نگاری درنگارخانه لاجورد شرکت کرده است.

مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی
مصطفی شرفی