ریکه هانسون

پروفایل هنرمند

  • ریکه هانسون

    ریکه هانسون40 اثر

    ریکه هانسون یک طراح گرافیک دانمارکی است. او چندین سال برای توسعه محصولات ، نام های تجاری و مشاوره برای شرکت ها و سازمان ها مشغول به کار بوده است. ریکه به عنوان رئیس بخش گرافیک در مدرسه طراحی مشغول تدریس است.، او نقش مهمی در توسعه برنامه های آموزشی جدید برای آینده ایفا کرده است. او رئیس Design Hoejskolen Hoejer می باشد. دبیرستان جدید طراحی مستقل با تمرکز بر توسعه استعداد از ایده های اوست که به ثمر نشسته است. در حال حاضر او دوره های مختلف طراحی را در مدارس و دانشگاه های هنری مختلف آموزش می دهد. او استاد دانشگاه دانمارک جنوبی است و پروژه های توسعه هنرهای گرافیکی را با دانشجویانش دنبال می نماید . این هنرمند استودیو طراحی خود را جهت انجام چاپ و طراحی دیجیتال دارد.

ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون
ریکه هانسون