ماجا کاستلیچ

پروفایل هنرمند

  • ماجا کاستلیچ

    ماجا کاستلیچ46 اثر

    ماجا کاستلیچ Maja Kastelic تصویرگر و نویسنده متولد ۱۹۸۱ در اسلوونی به دنیا آمده است. کاستلیچ در رشته های نقاشی، فلسفه و تئوری هنرهای تجسمی تحصیل کرده است. قبل از شروع کار در زمینه خلق کتاب برای کودکان، چندین سال به‌عنوان هنرمند روتوش‌کار در ترمیم نقاشی‌های دیواری فعالیت داشت. از جمله جوایزی که ماجا کسب کرده است می‌توان به جایزه Levstik از انتشارات Mladinska knjigaدر سال ۲۰۱۵ برای کتاب یک کلاغ سفید، منتخب دوسالانه تصویرگری اسلوونی در سال ۲۰۱۲، دریافت پلاک افتخار از Hinko Smrekar برای کتاب پسر و خانه در سال ۲۰۱۴، جایزه کریستینا برنکنوا برای کتاب اصلی اسلوونیایی ، منتخب دوسالانه تصویرگری بلونیا در سال ۲۰۱۵ و ... اشاره کرد. ماجا، هنرمندی است که با تصویرگری از کتاب، راهی برای ترکیب دو عشق بزرگ خود یعنی متن و نقاشی کشف کرد و از این بابت بسیار خوشحال است.

ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ
ماجا کاستلیچ