مارکوس بکاری

پروفایل هنرمند

  • مارکوس بکاری

    مارکوس بکاری40 اثر

    مارکوس بکاری در برزیل به دنیا آمد و آثار کنونی او را می توان رئالیسم امپرسیونیستی روایی توصیف کرد. در سن 12 سالگی، او طراحی را با فروش کاریکاتور و پرتره در خیابان، در نمایشگاه های صنایع دستی در سائوپائولو آموخت. بکاری که متخصص در نقاشی آبرنگ بود، نقاشی را در سن 18 سالگی در کوریتیبا (برزیل) آغاز کرد. پس از ده سال تحصیل، در سن 27 سالگی، زمانی که اولین نمایش انفرادی خود را با نامTemperatures cotidianas، برگزار کرد، شروع به فروش حرفه ای آثارش کرد. در همان سال، نام او در میان بیست هنرمند برتر که توسط شبکه DesignCollector انتخاب شدند، اعلام شد. با وجود این که هنوز فیگورها را به عنوان موضوع اصلی خود و با زبانی واقع گرایانه حفظ می کند، آثارش مفهومی تر می شوند.

مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری
مارکوس بکاری