هنرمند روز

هنرمندان برزیل

  • مارکوس بکاری

    مارکوس بکاری در برزیل به دنیا آمد و آثار کنونی او را می توان رئالیسم امپرسیونیستی روایی توصیف کرد. در سن 12 سالگی، او طراحی را با فروش کاریکاتور و پرتره در خیابان، در نمایشگاه های صنایع دستی در س ...