صدیقه سلمان

پروفایل هنرمند

  • صدیقه سلمان

    صدیقه سلمان31 اثر

    صدیقه سلمان متولد 1345 / قم وی تحصیلات خود را در مقاطع لیسانس نقاشی و فوق‌لیسانس تصویرسازی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به اتمام رساند. صدیقه سلمان همگام با فعالیت‌ هنری در جایگاه‌های مختلف علمی ـ هنری و فرهنگی نیز حضوری فعال داشته است؛ از جمله: تدریس در دانشگاه‌‌ها‌ و مراکز آموزشی فرهنگی ـ هنری، مدیریت منطقه‌ای زیباسازی شهرداری، مدیر روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری، مسئول آموزش معاونت شهرسازی و معماری و ... . برپایی نمایشگاه‌های انفرادی، شرکت در نمایشگاه‌های گروهیِ داخلی و خارجی و حضور در رقابت‌های ملی هنری نیز از دیگر فعالیت‌های صدیقه سلمان است که کسب جوایز و الواح تقدیری متعددی همچون رتبه برتر اولین جشنواره هنر مقاومت را برای وی به ارمغان آورده است. سلمان چاپ چندین مقاله در نشریات هنری را نیز در کارنامه فعالیت‌های خود دارد؛ از جمله: «تأثیر شیشه‌های رنگی در گرافیک شهری» و «فصل مشترک طراحی شهری و گرافیک محیطی».

صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان
صدیقه سلمان