کامیار صادقی

پروفایل هنرمند

  • کامیار صادقی

    کامیار صادقی40 اثر

    کامیار صادقی متولد 1343 / تهران وی تحصیلات خود را در مقطع لیسانس نقاشی از دانشگاه سوره به پایان رساند و طی سال‌ها فعالیت هنری به تصویرسازی کتاب، مرمت آثار نقاشی ـ 4 اثر از سهراب سپهری ـ و خلق آثار نقاشی دیواری در سطح شهر تهران پرداخت. صادقی حضوری فعال در برپایی نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی داخلی و خارجی از جمله نمایشگاه‌های آبرنگ در کشورهای آلمان، امریکا، کاندا و انگلیس داشته و با شرکت در رقابت‌های هنری ملی موفق به کسب جوایز و الواح تقدیری متعددی از جمله رتبه برگزیده جشنواره کل رشته‌های هنری کشور شده است. برخی از آثار کامیار صادقی در چندین کتاب‌ به چاپ رسیده‌اند؛ از جمله کتاب فلسطین مربوط به دوسالانه‌های اول، دوم و سوم موزه‌ هنرهای معاصر.

کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی
کامیار صادقی