علیرضا پورقدیری

پروفایل هنرمند

  • علیرضا پورقدیری

    علیرضا پورقدیری27 اثر

    علیرضا پورقدیری متولد 1345 / اصفهان وی فارغ‌التحصیل مقطع دیپلم از هنرستان هنرهای زیبای اصفهان و کارشناسی نقاشی از دانشگاه شاهد تهران است. پورقدیری طی سال‌ها فعالیت هنری موفق به کسب جوایز و رتبه‌های متعدد کشوری، از جمله؛ مقام اول دومین جشنواره فرهنگی هنری «مهر»، شده است. حضور در ورکشاپ‌های کشوری و گالری‌های گروهی نیز بخشی از عملکرد هنری علیرضا پورقدیری است.

علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری
علیرضا پورقدیری