امیر سقراطی

پروفایل هنرمند

  • امیر سقراطی

    امیر سقراطی34 اثر

    امیر سقراطی نقاش، طراح و پژوهشگر هنر متولد ۱۳۵۸ عضو پیشین هیأت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران، دبیر همایش پژوهشی هفتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران، دبیر شورای سیاستگذاری و انتخاب آثار دومین دوره نگارخانه ای به وسعت شهر و دبیر بخش تجسمی چهارمین و پنجمین دوره جایزه ادبیات و هنر محتشم بوده است. وی مولف ۱۰ عنوان کتاب هنری از جمله «ایستادن در میانه آشوب و زیبایی: گفت و گو با علی نصیر»، «شورآفرین خلوت گزیده: زندگی و آثار کیومرث کیاست»، «حافظه روشن تاریخ: زندگی و آثار محمد رفیع ضیایی» است. امیر سقراطی هم اکنون عضو شورای تجسمی خانه هنرمندان ایران است و برگزاری ۲۱ نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی و کاریکاتور و کیوریتوری ۷ نمایشگاه از هنر معاصر ایران را در پاریس و تهران در کارنامه کاری خود نیز دارد.

امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی
امیر سقراطی