آنت گوستافسون

پروفایل هنرمند

  • آنت گوستافسون

    آنت گوستافسون42 اثر

    آنت گوستافسون Anette Gustafsson هنرمند سوئدی می گوید: نقاشی برای زندگی من ضروری است. زبان آبرنگ مانند موسیقی، آن چه را که می‌خواهم بگویم، به بهترین شکل ممکن بیان می‌کند. من عمدتا از طبیعت الهام می‌گیرم، جایی که دریای آزاد با خشکی برخورد می‌کند یا جایی که نور بین تنه درختانِ پراکنده بازی می‌کند. حالاتی که می‌توان در چهره‌ها پیدا کرد. یک حیوان یا یک شخص نیز من را به چالش می کشد. در نقاشی هایم، برداشت هایم از طبیعت را پردازش می کنم و اجازه می دهم احساساتم بر اثرم تاثیر بگذارد. تغییر نور و حالات ظریف انسان ها مرا مجذوب خود می کند. من دوست دارم در ابعاد بزرگ نقاشی کنم، جایی که رنگدانه ها را با برس های پهن و مقدار زیادی آب کنترل می کنم، از توانایی ام در استفاده از تکنیک آبرنگ شگفت زده می شوم.

آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون
آنت گوستافسون