شیخ حمد الله

پروفایل هنرمند

  • شیخ حمد الله

    شیخ حمد الله18 اثر

    شیخ حمد الله Sheikh Hamdullah، در سال ۱۴۳۶ هجری قمری در آماسیا واقع در امپراتوری عثمانی متولد شد و در سال ۱۵۲۰ هجری قمری در استانبول از دنیا رفت. وی از اساتید خوشنویسی اسلامی بود. او تمام زندگی خود را وقف هنر خوشنویسی کرد و تا هشتاد سالگی به تولید آثار ادامه داد. او چهل و هفت مصحف، کتاب قرآن و تعداد بی‌شماری انعام و اوراد را خلق کرد که تعدادی از آنها در مجموعه کاخ توپکاپی نگهداری می‌شود. کتیبه های او هم چنین مساجد بایزید، فیروزاگا و داوود در استانبول و مسجد بایزید در اِردینه را تزئین کرده است.

شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله
شیخ حمد الله