گابریله مونتر

پروفایل هنرمند

  • گابریله مونتر

    گابریله مونتر24 اثر

    گابریله مونتر Gabriele Münter، بانوی نقاش مکتب اکسپرسیونیسم اهل آلمان بود. مونتر چهره‌ای برجسته در جنبش پیشروی مونیخ در اوایل سدهٔ بیست میلادی و از بنیان‌گذاران گروه اکسپرسیونیستی سوارکار آبی بود. مونتر در دوران پر حادثهٔ جنگ جهانی دوم، تعداد بسیاری از تابلوهای خود و نقاشان دیگر مانند کاندینسکی را در خانه‌اش مخفی کرد و بدین ترتیب مانع نابودی آن‌ها توسط نازی‌های تندرو شد. او همزمان با تولد هشتادسالگی‌اش، تمام مجموعهٔ خود را که شامل هشتاد تابلوی رنگ روغن و ۳۳۰ طراحی بود، به گالری شهری لنباخهاوس مونیخ اهدا کرد.

گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر
گابریله مونتر