استیفن اسکات یانگ

پروفایل هنرمند

  • استیفن اسکات یانگ

    استیفن اسکات یانگ48 اثر

    استیفن اسکات یانگ Stephen Scott Young هنرمند آمریکایی است که زندگی روزمره در سواحل شرقی ایالات متحده و جزایر باهاما را به تصویر می‌کشد. نقاشی های این هنرمند به دلیل استفاده بسیار واقع گرایانه از آبرنگ و بیان شیوا و ساده مورد توجه قرار گرفته اند. اگرچه تصاویری که او خلق می کند اغلب نوستالژیک هستند، اما آثار او به مسائل معاصر می پردازد. هنری آدامز، مورخ هنر درباره آثار یانگ می گوید: او مانند یک جستجوگر در معدنی قدیمی و متروکه است، در حالی که دیگران فقط سنگ های بی مصرف را در آن جا می بینند، یانگ به مقادیر قابل توجهی طلا دست پیدا کرده است. یانگ علاوه بر آبرنگ در زمینه حکاکی روی مس نیز کار می کند. از یانگ به عنوان "وینسلو هومر" در زمان یاد می شود.

استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ
استیفن اسکات یانگ

هنرمندان دیگر