اولگا استر

پروفایل هنرمند

  • اولگا استر

    اولگا استر44 اثر

    اولگا استر نقاش و تصویرگر اسپانیایی است. او فارغ التحصیل هنرهای زیبا از دانشگاه پلی تکنیک والنسیا است، او دو بورسیه هنر در پراگ و مکزیک دریافت کرده است. او همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد در بازی های ویدیویی است. او اکنون در والنسیا زندگی و کار می کند. اولگا شاهزاده خانم هایی را نقاشی می کند که نمی خواهند شاهزاده خانم باشند، پرندگانی که خون گریه می کنند، وزغ هایی که به دلیل نادیده گرفته شدن خود را می کشند. او از نمادهای دخترک های کوچک و دوست داشتنی استفاده می کند. او نادیدنی ها، دخترکان فراموش شده، آن هیچکس های کوچک این دنیا را نقاشی می کند، اما مهمتر از همه، همه کسانی را که اگرچه هنوز هیچکس نیستند ولی کسی را دارند که نقاشی آنها را می کشد.

اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر
اولگا استر