گراهام فرانسواز

پروفایل هنرمند

  • گراهام فرانسواز

    گراهام فرانسواز57 اثر

    گراهام فرانسواز در جنگل های ماساچوست آمریکا بزرگ شد. کار او به در ابتدا به کاوش و تخیل برمی گردد، جایی که هر چیزی ممکن است. تصویرسازی های عجیب و غریب و گاه احساسی او گوشه ای از یک داستان را نشان می دهد، لحظه ای بین کنش و شرایط و روایت دقیق که پایان آن را به بیننده واگذار می کند. در شخصیت ها و صحنه های او احساس آشنایی و صداقت وجود دارد و همچنین حس رمز و راز و شگفتی هست. گراهام مدرک کارشناسی ارشد خود را در تصویرسازی از مدرسه هنر هارتفورد در سال ۲۰۰۵ دریافت کرد. او در ابتدا می‌خواست تصویرسازی کتاب کودک را به‌عنوان حرفه‌ای دنبال کند، اما کار شخصی‌اش در چند سال اخیر در کانون توجه قرار گرفته است. او در حال حاضر به عنوان یک هنرمند و تصویرگر حرفه ای در آستین، تگزاس زندگی و کار می کند.

گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز
گراهام فرانسواز