سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن

پروفایل هنرمند

  • سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن

    سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن15 اثر

    سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن متولد 1341 / تهران وی تحصیلات خود را در مقاطع لیسانس گرافیک و فوق‌لیسانس پژوهش هنر از دانشگاه شاهد تهران به اتمام رساند و از سال 1373 تا کنون به تدریس و آموزش در هنرستان‌ها پرداخته است. حاجی‌سیدحسن همراه با آموزش و تدریس به خلق آثار گرافیکی و نقاشی‌خط پرداخته و با برپایی ده‌ها نمایشگاه انفرادی، حضور در نمایشگاه‌های گروهی داخلی و خارجی و شرکت در رقابت‌های هنری موفق به دریافت جوایز و الواح تقدیری متعددی از جمله رتبه برگزیده نمایشگاه آثار تجسمی معلمان شده است. حاجی‌سیدحسن در کارنامه فعالیت‌های خود در عرصه فرهنگ و هنر، مدیریت هنری و دبیری جشنواره‌های هنری همچون دبیر اجرایی جشنواره هنر جوان را به ثبت رسانده است.

سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن
سیدعبدالله حاجی‌سیدحسن