دایو لو

پروفایل هنرمند

  • دایو لو

    دایو لو32 اثر

    دایو لو Dayou Lu در سال ۱۹۵۸ در نانجینگ چین به دنیا آمد. وی عضو انجمن هنرمندان چین (CAA)، معاون آکادمی مرکزی نقاشی CDNCA، عضو سازمان Konstnärernas Riksorganisation و انجمن ملی هنرمندان سوئد و عضو انجمن بین المللی هنرمندان (IAA) است. دایو لو رئیس افتخاری موسسه نقاشی و خوشنویسی کاخ ملی تایپه و معاون آکادمی هنر نقاشی چین است. دایولو در حدود پنجاه سال است که با مرکب چینی نقاشی می کشد. آثار این هنرمند توسط بسیاری از محافل هنری در چین و اروپا مورد تحسین قرار گرفته است. وی هنرمندی پویاست و علاوه بر این که فرهنگ چین را گسترش می دهد، دایما در حال یادگیری و جذب هنر و فرهنگ دیگر نقاط جهان نیز هست. به خصوص در سال‌های اخیر، سبک منحصر به فرد اودر مجموعه‌های تازه خلق شده از گل های نیلوفر آبی کاملا قابل مشاهده است.

دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو
دایو لو