جنیفر استرلینگ

پروفایل هنرمند

  • جنیفر استرلینگ

    جنیفر استرلینگ57 اثر

    جنیفر استرلینگ jennifer sterling مدیر خلاقیت، طراح، تایپوگرافر، نویسنده و پژوهش‌گر، شرکت استرلینگ دیزاین را در سال ۱۹۹۸ تأسیس کرد. او در زمینه‌های گوناگون دیزاین از جمله طراحی هویت بصری شرکت‌ها و برندها، کتاب،پارچه، اُبژه، بسته‌بندی، روزنامه و مجلات، تبلیغات و گزارش‌های سالیانه شرکت‌ها فعالیت می‌کند. کارهای او در موزه‌ها و مجموعه‌های دائمی گوناگون از جمله موزه‌ی هنرهای مدرن سن‌فرانسیسکو، کتابخانه‌ی کنگره، کتابخانه‌ی ملی فرانسه، موزه‌ی هنر و صنایع دستی هامبورگ و مرکز کوپر هیویت نگهداری می‌شود. موزه‌ی هنرهای مدرن سن‌فرانسیسکو نمایشگاهی انفرادی از او در مجموعه‌ی «طراحی و معماری» برگزار کرده و کوپر هیویت نیز در نمایشگاه سه‌سالانه‌اش آثار او را به همراه طراحان دیگر به نمایش گذاشته است . استرلینگ برنده‌ی ده‌ها جایزه‌ی متعدد در زمینه‌های گوناگونِ دیزاین، تایپوگرافی، طراحی پارچه و تصویرسازی است و آثارش در بیش از ۱۸۰ نشریه و مجله‌ی تخصصی از جمله گرافیس و تحت عنوان «یکی ازدوازده طراحی که هزاره را متحول کرده‌» ارائه شده است.

جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ
جنیفر استرلینگ