تاد کارپنتر

پروفایل هنرمند

  • تاد کارپنتر

    تاد کارپنتر36 اثر

    تاد کارپنتر Tad Carpenter طراح، تصویرگرو نویسنده آمریکایی است که در کانزاس زندگی و کار می کند، والدین وی هر دو هنرمند بودند. او شرکت کارپنتر را به همراه همسرش جسیکا کارپنتر تاسیس کرده است. او می گوید: من بسیار خوش شانس بودم که در خانواده ای هنرمند به دنیا آمدم، تک فرزند بودم و بیشتر وقتم با ساختن کاردستی در کنار پدرو مادرم پر می شد. زمانی که به خانه دوستم که پدر و مادرش حسابدار بودند رفتم، با خودم فکر کردم وای چه جهنمی؛ اصلا خبری از کار دستی نیست. مادرم با الیاف و نخ کار می کند و پدرم حدود چهل سال است که تصویرگر است و کارهای بسیاری برای کمپانی هال مارک انجام داده است و در حال حاضر مدیر بخش خلاقیت در هال مارک است. در نوجوانی فکر می کردم که می خواهم نقاش شوم اما بعد از یک کار مشترک تصویرسازی با پدرم، تصمیم نهایی ام را گرفتم. پدرم باعث شد تا جهت گیری مناسبی داشته باشم. به عنوان یک هنرمند به ریسک کردن معتقدم. اگر فقط همیشه به یک روش کار کنید البته زندگی و کار امنی خواهید داشت و انگار با خیال راحت در حال خوردن یک بستنی وانیلی هستید، اما هیجانی در زندگی شما وجود نخواهد داشت.

تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر
تاد کارپنتر