مایکل برلی

پروفایل هنرمند

  • مایکل برلی

    مایکل برلی30 اثر

    مایکل برلی Michael Braley مدیر خلاق شرکت طراحی بِرَلی، بیش از بیست و پنج سال است که در زمینه هویت، نام تجاری، پوستر، چاپ، سیستم های بصری، طراحی کتاب و بسته بندی فعالیت می کند. کارهای او در سطح بین المللی شناخته شده است و در مجموعه های دائمی موزه هنر مدرن سانفرانسیسکو ، موزه معماری و طراحی شیکاگو آتنائوم موزه هنر دنور و موزه هامبورگ نگهداری می شوند. آثارش در نشریات و نمایشگاه هایی همچون: طراحی و هنر بریتیش، دوسالانه جهانی طراحی گرافیکی مسکو ، دوسالانه پوستر بولیوی ، دوسالانه پوستر اکوادور ، جوایز آنفاچن (آلمان) ، گرافیس، جوایز بین المللی لندن ، باشگاه مدیران هنری نیویورک و ... منتشر شده اند. در سال 2016، جایزه دستاورد طراحی دانشگاه ایالتی آیووا را دریافت کرد.

مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی
مایکل برلی