سهاد خطیب

پروفایل هنرمند

  • سهاد خطیب

    سهاد خطیب34 اثر

    سهاد خطیب Suhad Khatib متولد ۱۹۷۹، یک هنرمند چند رسانه ای متولد عمان است که در اردن بزرگ شده و در حال حاضر در ایالات متحده زندگی می کند. آثار او در مونترال، کانکتیکات، برکلی، نیویورک، سانفرانسیسکو واَمان به نمایش درآمد. سهاد خطیب در زمینه تصویرسازی و فیلم آثاری درباره مسایل فلسطین، الهیاتو مسایل اجتماعی در کارنامه خود دارد. او از طراحان برجسته کمپین های عدالت اجتماعی در جهان است.

سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب
سهاد خطیب