امین تاشا

پروفایل هنرمند

  • امین تاشا

    امین تاشا36 اثر

    امین تاشا Amin Taasha هنرمند نقاش اهل افغانستان است. تاشا در سال ۱۹۹۵ میلادی در بامیان به دنیا آمد. او در زمان طالبان به کابل رفت و تحصیلاتش را در رشته نقاشی، موسسه هنرهای زیبای کابل ادامه داد. تعدادی از آثار وی درباره اشعار حافظ شیرازی است که می توان گفت بزرگ ترین منبع الهام برای این هنرمند است. تاشا در آثارش از ویژگی های پیچیده شعر حافظ و ترکیب آن با شخصیت های اساطیری افغانستان، یونان وآسیای مرکزی، نمادهای تاریخی کشورش و هم چنین تاثیراتِ جنگ های پیوسته بر کشورش، استفاده کرده است. در سال ۲۰۱۲ آثار تاشا توجه مقامات کابل را به خود جلب کرد و او را با اسلحه تهدید کردند. اوکه به دنبال فرصت هایی برای مهاجرت بود، بورس تحصیلی اندونزی را دریافت کرد. آثار این هنرمند در گالری های معتبر بین المللی از جمله گالری کوییزلند استرالیا نگهداری می شوند.

امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا
امین تاشا