ایرین ترندافیلوف

پروفایل هنرمند

  • ایرین ترندافیلوف

    ایرین ترندافیلوف44 اثر

    ایرین ترندافیلوف، متولد ۱۹۵۵ در بلغارستان است. اولین کاریکاتور او در سال 1968 در روزنامه " Otechestvenik voice " منتشر شد. تقریباً آثارش در تمام روزنامه های بلغارستان و مجلات روسی چاپ شده اند. در سال ۱۹۸۸عضو اتحادیه هنرمندان بلغاری در بخش "کارتون" شد. از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ در روزنامه Trud ستونی متعلق به او بود. نمایشگاه های فردی: - 1981 پلوودیف - 2001 پلوودیف - 2010 بوتفگراد شرکت در نمایشگاه ها و مسابقات ملی و بین المللی: 2010 جایزه بزرگ کاریکاتور 2011 جایزه ویژه اوزیورسک ، روسیه جایزه ویژه - آناپا ، روسیه جایزه ویژه- اودین ، ​​ایتالیا جایزه - FECO- روس ، بلغارستان 2012 جایزه اول - کوبارت، بلغارستان جایزه اول، مسکو، روسیه جایزه ویژه- اوزیورسک، روسیه جایزه دوم- روس ، بلغارستان 2013 جایزه erotic cartoon National Exhibition la caricature جایزه ویژه - اوزیورسک، روسیه حق بیمه - اودینو، ایتالیا جایزه دوم - کوبارت، بلغارستان منتخب بسیاری از نمایشگاه ها در مقدونیه، ایتالیا، بلژیک، روسیه، ترکیه، مکزیک، اوکراین ...

ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف
ایرین ترندافیلوف