ناصر مقدم

پروفایل هنرمند

  • ناصر مقدم

    ناصر مقدم49 اثر

    كارتونيست، انيماتور و پژوهشگر، متولد 1359، خرم­دره، زنجان، كارشناسي گرافيك، دانشگاه تهران، 1384، كارشناسي ارشد انيميشن، دانشگاه تربيت مدرس، 1387، ديپلم رياضي فيزيك، 1387، رتبه 10 كنكور سراسري رشته هنر، 1379، رتبه 1 كنكور كارشناسي ارشد هنر، ،1384 مسلط به زبان­هاي انگليسي، فرانسه، فارسي باستان، پهلوي اشكاني و آشنايي با زبان­ سرياني، مدرس دانشگاه­هاي شاهد، علم و فرهنگ، و هنر اسلامي تبريز، فعاليت در زمينه انيمشن از سال 1384 تاكنون، همكاري با نشريات اعتماد، كوشش و نگارستان، عضو هيئت انتخاب و داوري چندين جشنواره ملي و بين المللي از جمله: دومين جشنواره كاريكاتور كتاب، اولين جشنواره شهروندي تبريز، دومين جشنواره هنرهاي تجسمي وقف و ...، برنده بيش از 50 جايزه ملي و بين المللي در زمينه كارتون و كاريكاتور، نويسنده 30 مقاله علمي در زمينه هاي زيبايي­شناسي و تاريخچه انيميشن، مطالعات ميان­رشته­اي هنر، و فلسفه معاصر

ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم
ناصر مقدم