فریدون علیار

پروفایل هنرمند

  • فریدون علیار

    فریدون علیار42 اثر

    فریدون علیار، متولد ۱۳۳۵ در ارومیه، فارغ التحصیل از انجمن خوشنویسان ایران و مدرس خوشنویسی است. وی به عنوان طراح گرافیک و مشاور امور چاپی فعالیت می کند. وی بین سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶ در بیش از ده نمایشگاه انفرادی و گروهی در نگارخانه های آفتاب، اندیشه، سرو، سبز، فرهنگسرای فردوس حضور داشته است. آثار وی در موزه ملی داکا (بنگلادش) و جشنواره جهانی اسلام به نمایش درآمده است.

فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار
فریدون علیار