محمود وطن‌خواه

پروفایل هنرمند

  • محمود وطن‌خواه

    محمود وطن‌خواه42 اثر

    محمود وطن خواه خانقاه، متولد آبان ۱۳۶۹ در کرج، دانشجوی دکترای هنرهای اسلامیِ دانشگاه تربیت مدرس است. خوشنویسی نستعلیق را به صورت حرفه ای زیر نظر استاد ضیاالدین غلامی فراگرفت و در سن هفده سالگی درجه ممتاز را در خط نستعلیق به دست آورد. در سال ۲۰۱۴ میلادی به عنوان یکی از اعضای برگزیده دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان و به عنوان نماینده هنر خوشنویسی، برای اعزام به کشور آلمان انتخاب شد و پس از سفر گروهی به شهر فرایبورگ در آلمان، به برگزاری چندین نمایشگاه گروهی در حوزه هنرهای اسلامی پرداخته و ورکشاپ های آموزشی خوشنویسی در چند دانشگاه مهم شهر فرایبورگ آلمان، همچون دانشگاه «آموزش» و دانشگاه «هنر، طراحی و موسیقی» را در برنامه سفر انجام داد. در سال ۲۰۱۵ به صورت انفرادی برای برگزاری دوره یک ماهه برای آموزش ابتدایی خوشنویسی ایرانی به دانشگاه آموزش شهر فرایبورگ آلمان دعوت شده و کلاس های آموزشی خوشنویسی را در برنامه «سمینار تزئینات در هنر معاصر» برای دانشجویان این دانشگاه برگزار کرد. وی در سال ۱۳۹۴ به عنوان هنرمند جوان برتر استان البرز انتخاب شد. هم چنین در سال ۲۰۱۶ در نمایشگاه هنری گروهی با عنوان «آیین گذار» در شهر سانفرانسیسکو ایالات متحده آمریکا، با یک اثر نقاشیخط حضور پیدا کرد.

محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه
محمود وطن‌خواه