هنرمند روز

هنرمندان روسیه

  • پوکراس لمپاس

    پوکراس لمپاسPokras Lampas، نام مستعار هنرمندِ روسی آرسنی پیژنوفArseny Pyzhenkov است. لمپاس در سال 1991 در مسکو متولد شد، در حال حاضر تبدیل به یک ستاره در خوشنویسی مدرن شده است.او سطوح مختلف را با خ ...

  • کنستانتین آرمنکو

    "کنستانتین ارمنکو" Konstantin Eremenko، طراح گرافیک معتقد است طراحی هنرمندانه یک کتاب به آن شخصیت ویژه ای می بخشد، طراحی یک کتاب با مفهوم آن ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی دارد. او طراحی کتاب را "قدم گذ ...