فاطمه‌ منظوری

پروفایل هنرمند

  • فاطمه‌ منظوری

    فاطمه‌ منظوری17 اثر

    فاطمه‌ منظوری متولد 1335 / تهران وی فارغ‌التحصیل دانشگاه تربیت معلم در مقطع لیسانس رشته‌ زیست‌شناسی است. فاطمه منظوری فعالیت هنری خود را در رشته نگارگری و نقاشی ایرانی از سال 1375 آغاز کرد. برگزاری چندین نمایشگاه انفرادی و حضور در نمایشگاه‌های گروهی داخلی و خارجی، داوری دو دوره جشنواره فرهنگی دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی کشور و حضور در رقابت‌های هنری بخشی از فعالیت‌های منظوری است. وی منتخب نخستین اکسپوی هنرهای دینی و برگزیده نمایشگاه نگارگری اسلامی است.

فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری
فاطمه‌ منظوری