آجیم سولاج

پروفایل هنرمند

  • آجیم سولاج

    آجیم سولاج50 اثر

    آجیم سولاج در سال 1960 در تیرانا ، پایتخت آلبانی متولد شد ، اما دوران کودکی و نوجوانی خود را در شهر گرانقیمت ولورا گذراند. از زمان جوانی ، آجیم شور و عشق و علاقه خود را به نقاشی ها و هنرها به طور کلی تجربه کرد و استعدادهایش را در همان اوایل کار روشن ساخت. در سال 1985 تحصیلات خود را در آکادمی هنرهای تیرانا به اتمام رساند و با "مجله سیاسی" و "طنز" همکاری خود را آغاز کرد. این امر هنرمند جوان را در معرض دنیای طنز و طنز قرار می دهد ، عنصر مهمی برای شکل گیری اثر هنری خودش. به طور هم زمان ، او یک سبك فرا واقع را توسعه می دهد كه در آثار بعدی اش مشخص تر است. وی در کارتونهای خود به عمده ترین مشکلات اجتماعی و سیاسی قرن بیست و یکم ، مانند فقر جهانی ، آلودگی محیط زیست ، زندگی یک مهاجر و دیگر مباحث اجتماعی می پردازد.

آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج
آجیم سولاج