آنتونی بوریل

پروفایل هنرمند

  • آنتونی بوریل

    آنتونی بوریل36 اثر

    آنتونی بوریل Anthony Burrill در لیتلبوروی انگلستان، به دنیا آمد. او پس از تحصیل در رشته طراحی گرافیک در پلی تکنیک لیدز، مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته طراحی گرافیک در کالج سلطنتی هنر لندن به پایان رساند. او اکنون در جزیره آکسنی زندگی و کار می کند. بوریل هنرمند ماهری است که با استفاده از ترکیب های ساده ولی قدرتمند و جسورانه، تاثیرات بصری قوی را در بیننده ایجاد می کند. پیام های بوریل از طریق ترکیب بندی های خلاقانه، بدون مرز، شاداب و کنجکاوانه اش به مخاطب منتقل می شوند.

آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل
آنتونی بوریل