گیلیان گمبل

پروفایل هنرمند

  • گیلیان گمبل

    گیلیان گمبل46 اثر

    گیلیان گمبل Gillian Gamble تصویرگر و نویسنده اهل اسکاتلند است. او عاشق ماجراجویی، رویاپردازی، رنگ های غنی و شاد و به چالش کشیدن خودش در مسایل ناشناخته است. گیلیان گمبل یک هنرمند خودآموخته است و با ناشران معتبری همچون: Penguin Randomhouse US، Walker Books، Candlewick Press، Puffin، Harper Collins و USA TODAYهمکاری می کند. هم چنین وی یک کارآفرین اجتماعی و و تولیدکننده خلاق است که برنده جوایز متعددی شده است. گیلیان از دوران نوجوانی در جشنواره های شعر، پروژه های خلاقیت و یادگیری کودکان، پروژه های خیریه در هند، برنامه های حمایت از دختران و ایجاد فضاهای آموزشی و قصه گویی برای کودکان شرکت داشته است. سرلوحه زندگی این هنرمند این شعر است: "زندگی بزرگ و با شکوه است، با تمام وجودت زندگی کن". او با استفاده از حس خلاقیت و تفکر، شگفتی را در هر چیزی که پیرامونش است، می بیند.

گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل
گیلیان گمبل