جنی ساویل

پروفایل هنرمند

  • جنی ساویل

    جنی ساویل18 اثر

    "جنی ساویل"Jenny Saville متولد سال 1970 در انگلیس است. او به خاطر نقاشی های غنی، پرمایه و طبیعت گرایانه اش از اندام انسان های تنومند شناخته می شود. وی در مدرسه هنر گلاسکو در اسکاتلند تحصیل کرد. ساویل با برپایی نمایشگاهی در گالری ساتچی لندن و همچنین حضورش در گروه هنرمندان جوان بریتانیایی در دهه 90 ، در سنین جوانی به شهرت جهانی رسید. سبک او با "لوسین فروید" و "سر پیتر پل روبنس" مقایسه شده است. او به دلیل به کارگیری مجدد نقاشی سنتی با رنگ روغن، تصاویر گیرا از فرم های زنانه وزین و کوتاه شده و بررسی های جسمانی بدن مشهور است. ساویل آثار خود را در گالری‌های سراسر جهان به نمایش گذاشته است. جنی ساویل در نقاشی هایش، فرم بدن انسان را از مرزهای فیگوراتیو کلاسیک و انتزاعی مدرن فراتر می برد. لایه هایی از رنگ و روغن ضخیم و سنگین بر سطح بوم می نشیند و احشای انسان را تداعی می کند. ساویل رنگ ها را روی بوم های بزرگش با فشار حرکت می دهد و هم زمان بدن های زنده ای را که در حال نقس کشیدن و فروپاشی هستند خلق می کند.

جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل
جنی ساویل