لا فی

پروفایل هنرمند

  • لا فی

    لا فی34 اثر

    لا فی La Fe یک هنرمند آبرنگ اهل تایلند است. وی پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه نقاشی و مجسمه سازی سیلپارکون بانکوک نمایش آثار هنری خود را از سال ۲۰۱۳ آغاز کرد. وی تا به حال چهارده نمایشگاه انفرادی در کشورهای ایتالیا، فرانسه و بلژیک برگزار کرده است. او به طور انحصاری از گل های رز نقاشی می کند. گل رز یکی از دشوارترین گل ها برای ترسیم است، ولی لافی به طرز استادانه ای ساختار پیچیده این گل را ترسیم می کند.

لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی
لا فی