اریک نیتچه

پروفایل هنرمند

  • اریک نیتچه

    اریک نیتچه40 اثر

    اریک نیتچه Erik Nitsche سال ۱۹۰۸ میلادی در لوزان سوییس زاده شد و در سال ۱۹۹۸ از دنیا رفت. نیتچه مطالعات خود را در همین شهر آغاز و آن را در مونیخ و برلین تکمیل کرد. او در سال ۱۹۲۹ میلادی همکاری خود را با شرکت چاپ ماکسیمیلین وو در پاریس آغاز کرد و سه سال بعد طراح مستقل نشریات مختلف اروپایی شد. نیچه در سال ۱۹۳۴ میلادی به نیویورک رفت و با جنبه های بسیارطراحی گرافیک آشنا شد. وی جلدهایی برای مجلات مُد، اعلان هایی برای فروشگاه های بزرگ و شرکت های تبلیغاتی، طرح جلدهایی برای صفحات موسیقی و کتاب و طرح های هویت شرکتی مختلفی را طراحی کرد. معروف ترین کارنیتچه برای شرکت جنرال دینامیکز بود که در سال ۱۹۵۵ میلادی مدیر هنری آن شد. نیتچه از سال ۱۹۶۰میلادی توجه خود را تقریبا به طور کامل معطوف طراحی کتاب کرد.

اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه
اریک نیتچه