هنرمند روز

هنرمندان برزیل نقاشی

  • اودس کوریا

    اودس کوریا Eudes Correia هنرمند چهل و هشت ساله برزیلی، پس از دوره ای فعالیت در زمینه گرافیک و تصویرگری به نقاشی آبرنگ روی آورد. تکنیک خاص و دقیق او به آثارش زیبایی خاصی بخشیده و موضوع نقاشی هایش ...

  • مارکوس بکاری

    مارکوس بکاری در برزیل به دنیا آمد و آثار کنونی او را می توان رئالیسم امپرسیونیستی روایی توصیف کرد. در سن 12 سالگی، او طراحی را با فروش کاریکاتور و پرتره در خیابان، در نمایشگاه های صنایع دستی در س ...