موریس اوتریلو

پروفایل هنرمند

  • موریس اوتریلو

    موریس اوتریلو23 اثر

    موریس اوتریلو Maurice Utrillo متولد سال ۱۸۸۳، نقاش فرانسوی بود که در سال ۱۹۵۵ از دنیا رفت. وی در محله مونمارتر پاریس متولد شد. در ترسیم مناظر شهر مهارت داشت و به خاطر نقاشی های ساده و در عین حال زیبا و صمیمی به شهرت رسید. تا سال ۱۹۲۰ تابلوهای او در جهان شناخته و باعث تحسین همگان شد. اوتریلو از نقاشان سبک پست امپرسیونیسم بود و موفق به دریافت جایزه لژیون دونور (شوالیه) شده ‌است. نشان لژیون دونوربالاترین نشان افتخار کشور فرانسه است که ناپلئون بناپارت در سال ۱۸۰۲ آن را بنیان گذاشت.

موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو
موریس اوتریلو