رافائل آرائوخو

پروفایل هنرمند

  • رافائل آرائوخو

    رافائل آرائوخو42 اثر

    رافائل آرائوخو Rafael Araujo معمار و تصویرگر اهل ونزوئلا، سال 1957 در کاراکاس به دنیا آمد. آرائوخو یک هنرمند خودآموخته است که آثارش را بر مضمون هندسه سه بعدی و افلاطونی خلق می کند. وی از ریاضیات،هندسه، مثلثات و نقاط برای خلق تصاویر خود استفاده می کند که حدودی به طرح های داوینچی شبیه هستند. دقت و نظم بسیار زیاد رافائل آرائوخو در ساختن نقاشی‌هایش، باعث می شود تصور کنیم آثارش با کامپیوتر خلق شده اند. در صورتی که او هرگز با سیستم های دیجیتال کار نمی کند. ابرازکار او چراغ مطالعه، خط کش، راپید و نقاله است.

رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو
رافائل آرائوخو