سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز

پروفایل هنرمند

  • سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز

    سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز11 اثر

    سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز متولد 1337 / مشهد وی فارغ‌التحصیل مقطع دیپلم متوسطه و دارای گواهینامه درجه سه هنری ـ معادل لیسانس ـ رشته نگارگری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. حسینی‌پورشاندیز از سال 1361 تا کنون، حضور در هیئت داوری جشنواره‌ها، برپایی نمایشگاه‌های انفرادی و حضور در نمایشگاه‌های گروهی را در کارنامه هنری خود به ثبت رسانده است. وی با شرکت در رقابت‌های هنری نیز موفق به دریافت جوایز و الواح تقدیری متعددی از جمله لوح تقدیر دومین و سومین دوسالانه نگارگری شده است.

سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز
سیدمرتضی حسینی‌پورشاندیز