پاول کوژینسکی

پروفایل هنرمند

  • پاول کوژینسکی

    پاول کوژینسکی51 اثر

    پاول کوژینسکی در سال ۱۹۷۶ در سزسزین، لهستان به دنیا آمد. او در آکادمی هنرهای زیبا پوزنان در رشته گرافیک فارغ التحصیل شد. او از سال ۲۰۰۴ در زمینه کارتون و طراحی طنز فعالیت دارد. آثار هنری او در نمایشگاه های متعددی در لهستان و کشورهای دیگر دنیا به نمایش در آمده اند.  پاول کوژینسکی برای آثار تاثیر گذار خود برنده بیش از ۱۰۰ جایزه ملی و بین المللی شده است. او در سال ۲۰۰۵ به دلیل بردن جوایز متعدد در جشنواره های بین المللی برنده جایزه اریک از انجمن کارتونیست های لهستان شد. طراحی ها و کارتونهای پاول کوژینسکی در نشریات مختلف جهان به چاپ رسیده اند.  پاول کوژینسکی در حال حاضر در پولیس، لهستان زندگی و کار می کند.

پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی
پاول کوژینسکی