رشید قریشی

پروفایل هنرمند

  • رشید قریشی

    رشید قریشی22 اثر

    رشید قریشی Rachid Koraïchi مجسمه ساز، چاپگر، خوشنویس و سرامیک کار الجزایری است. او تحصیلاتش را در زمینه خوشنویسی در الجزایر به پایان رساند، سپس در فرانسه آموزش دید. آثارش در دنیا به طور گسترده ای به نمایش درآمده است از جمله در دوسالانه بین المللی ونیز، موزه MoMA، موزه ملی هنر آفریقا و واشنگتن دی سی. شیفتگی کنجکاوانه او نسبت به خطاطی چینی باعث شده او گفت و گویی را میان فرم های متمایز نوشتاری برقرار کند که ریشه های گوناگون دارند و در سر این راه تصویرنگاری را نیز وارد ماجرا نماید. اما اثر او خطاطی چینی واقعی نیست؛ بیشتر تظاهر به آن است و تقلیدی از عمل مفهوم نگاری. برای درک ارزش جهت در این گراوورها، باید بدانیم قریشی چپ دست است و از یک طرف با الفبای عربی (از راست به چپ) و از طرف دیگر با مفهوم نگاری های چینی کار می کند. در آثار قریشی همچنین می توان برخی نقش مایه های مربوط به معماری را مشاهده نمود که یادآور مسجدها، گنبدها و مکان های مذهبی هستند، اما چنین یادآوری بلافاصله در مواجهه با برجسته نگاری متحرک علایم محو می شود. قدرت این گراوورها در این واقعیت نهفته است که باعث برجستگی گراوور می شود. در آثار قریشی سرهم کردن فرم های تخیلی را شاهد هستیم که می توانند جذابیت فراوانی داشته باشند.

رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی
رشید قریشی