ژرمی و وایلنی

پروفایل هنرمند

  • ژرمی و وایلنی

    ژرمی و وایلنی40 اثر

    استودیو و کارگاه ریخته گری ژرمی و وایلنی، در سال 2012 توسط ژرمی اشنایدر Jérémy Schneider و وایلنی اورسونی Violaine Orsoni در پاریس تاسیس شد. این دو هنرمند، شریک زندگی و کاری یکدیگر هستند. تقریبا یک دهه از تاسیس استودیوی مشترک ژرمی و وایلنی می گذرد و آن ها بر روی پروژه های بزرگ برندسازی کار می کنند. آن ها می گویند: ما عاشق زندگی در فرانسه هستیم، در سال 2012 با عشق بسیار زیاد و تقریبا با دست خالی شرکتمان را تاسیس کردیم و با تلاش زیاد آن را به رشد رساندیم و توسعه دادیم. هر دوی ما قبل از اینکه به طراحی گرافیک و تصویرسازی روی بیاوریم، در آژانس های تبلیغاتی تجربه داشتیم. مدت زمان تجربه ژرمی در آژانس‌ها بسیار کوتاه بوده است، او خیلی زود فهمید که تبلیغات جایی نیست که بتواند استعداد خود را در آن ابراز کند. من، تجربه‌ام به‌عنوان یک تهیه‌کننده هنری را دوست داشتم، هیجان و چالش را دوست داشتم، اما تبلیغات برای شرکت های بیمه یا کفش های ورزشی برایم جذابیتی نداشت، بنابراین تصمیم گرفتیم شرکت خودمان را تاسیس کنیم.

ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی
ژرمی و وایلنی