هنرمند روز

هنرمندان ترکیه خوشنویسی

  • شیخ حمد الله

    شیخ حمد الله Sheikh Hamdullah، در سال ۱۴۳۶ هجری قمری در آماسیا واقع در امپراتوری عثمانی متولد شد و در سال ۱۵۲۰ هجری قمری در استانبول از دنیا رفت. وی از اساتید خوشنویسی اسلامی بود. او تمام زندگی خ ...