هنرمند روز

هنرمندان گواتمالا

  • مکس لیوا

    مکس لیوا، هنرمند معاصر گواتمالایی است که به خاطر مجسمه‌های فیگوراتیوش شهرت دارد. او از برنز، رزین،آهن و آلومینیوم در ساخت آثارش استفاده می کند. لیوا به ما نشان می دهد که مجسمه سازی می تواند ظرافت ...