هنرمند روز

هنرمندان فرانسه کارتون و کاریکاتور

  • آندره فرانسوا

    کار آندره فرانسوا طی سالها تکامل می یابد. خطوط آثار وی سبک و شخصیت پیدا می کنند، حال و هوا و زمینه فلسفی آثارش به تدریج روشن می شود ، منابع الهام او تکامل می یابند ، تعمیق می شوند ، تاریک می شوند ...

  • جف استالر

    جف استالر، تصویرگر آزاد است که عمدتاً تخصص‌اش کاریکاتور است و در فرانسه زندگی می کند. آثار او ترکیبی پیچیده از نقاشی دیجیتال و دستی است، او در مدت زمان اندکی معروف به کارکیاتوریست افراد مشهور شد ...