هنرمند روز

هنرمندان چین نقاشی

  • چی بایشی

    چی بایشی Qi Baishi از نقاشان چینی بود. او در خانواده‌ای کشاورز با درآمد کم به دنیا آمد و به خاطر ضعف و بیماری نتوانست به تحصیلاتش ادامه دهد. بایشی از سبک خاصی پیروی نمی کرد و به خاطر تکنیک شخصیِ ر ...

  • دایو لو

    دایو لو Dayou Lu در سال ۱۹۵۸ در نانجینگ چین به دنیا آمد. وی عضو انجمن هنرمندان چین (CAA)، معاون آکادمی مرکزی نقاشی CDNCA، عضو سازمان Konstnärernas Riksorganisation و انجمن ملی هنرمندان سوئد و عضو ...

  • فانگ وی لیو

    فونگ وی لیو اولین مدرک دانشگاهی خود را در زمینه هنر از دانشگاه هنرهای زیبای چین دریافت کرد. برای بیش از یک دهه پس از فارغ التحصیلی، فونگ وی در زمینه‌های مختلف جست و جو کرد اما دست به قلم مویش نزده ...